DELOS - Urządzenie do oceny, treningu i rehabilitacji propriocepcji postawy ciała

Mediprofit APARATURA i SPRZĘT MEDYCZNY
  • Iłżecka 31a
  • Ostrowiec Świętokrzyski / Poland
  • +48 508 212 230 / +48 511 536 060

Rozbudź swoją wewnętrzną równowagę poprzez propriocepcję o wysokiej częstotliwości

pic3

 

 

 

DEB 2

Druga generacja pierwszej elektronicznej, kołyszącej się płyty ze „stopniem swobody” i z wizualnym torem mikro-przechylania się punktu wsparcia. Jej wyjątkowy ruch kołysania się połączony z wizualnym torem w rzeczywistym czasie, stwarza warunki braku stabilności umożliwiające uaktywnienie proprioceptywnych przepływów o dużej częstotliwości.

pic2


 

DMW

Bezprzewodowa elektroniczna płyta toru z „3 stopniami swobody” i wizualizacją w rzeczywistym czasie ruchów na osiach x, y, i z. Trójwymiarowy widok sprawdzianów. Reprezentuje ona uzupełnienie propozycji DEB2, rozszerzając ilość kontrolowanych biomechanicznych i posturowych sytuacji. Przechylające się powierzchnie o zmiennych promieniach pozwalają na zaoferowanie wzrastających stopni niestabilności.


Delos3

Trening Wewnętrznej Równowagi Jest to logo, które identyfikuje przeprogramowanie za pomocą propriocepcji o wysokiej częstotliwości zgodnie z metodą „Riva”. Równowaga wewnętrzna jest wspólnym i decydującym elementem, od którego uzależnione są jakość i bezpieczeństwo każdego ruchu człowieka i każdego nawet najmniejszego ruchu w sporcie.

Od wczesnych lat 90 XX wieku firma „Delos”, lider w dziedzinie propriocepcji była zaangażowana w badania nad centralnym mechanizmem równowagi i ruchu, a także w rozwój innowacyjnych technologii dla lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów sportowych i techników w celu dokonania oceny, prowadzenia treningów i rehabilitacji układów, których one dotyczą. Przez ponad 15 lat prowadziliśmy badania najlepszych sportowców z różnych dyscyplin sportu, niepełnosprawnych sportowców, osób zdrowych w różnych przedziałach wiekowych oraz osób z protezami biodra czy kolana, z niestabilnością kostki i nawracającymi kontuzjami, z niestabilnością kolana i zmianami chorobowymi więzadeł, z wadami postawy i patologiami neurologicznymi. Obserwowaliśmy zachowania różnych gatunków zwierząt, takich jak gepard czy gazela w ich naturalnym środowisku. Poddawaliśmy eksperymentom różne ekstremalne sytuacje, jak n.p. w środowisku pod wodą, czy przy braku grawitacji podczas parabolicznego lotu. Zaangażowaliśmy ogromną ilość badaczy i projektantów w proces zbierania informacji opartych na setkach tysięcy testów i sesji roboczych. W chwili obecnej urządzenie firmy „Delos” i metoda „Riva” stanowią łącznie technologię i metodologię, która jest unikalna w świecie w ocenianiu, treningu i rehabilitacji systemów kontrolnych równowagi wewnętrznej i ruchów, a także w zapobieganiu brakom funkcjonalnym. Przy użyciu krótkotrwałych testów, które są łatwe w stosowaniu, dokonuje się pomiaru zależności wizualnej, propriocepcji, układu wizualno-proprioceptywnego, aktywacji układu przedsionkowego i możliwych do zastosowania zapobiegawczych strategii. Wielu sportowców i wiele profesjonalnych drużyn sportowych uzyskuje korzyści płynące z zastosowania efektywnego proprioceptywnego treningu. Dzięki proprioceptywnej rehabilitacji o wysokiej częstotliwości (Metoda „Riva”) wiele osób, tych zaangażowanych w uprawianie sportu lub nie, odzyskało stabilizację stawów i kontrolę wewnętrznej równowagi, od których zależy zarówno wydajność ruchowa w codziennym życiu, jak i jakość każdego wyczynu sportowego. Wiele osób ograniczyło ryzyko upadku i poprawiło swoje ruchy antygrawitacyjne, dodając jakości swojemu życiu po zastosowaniu programu prewencji w oparciu o tą metodologię. Urządzeniu firmy „Delos” do oceny, treningu i rehabilitacji propriocepcji postawy ciała poddano dokładnej analizie w światowych centrach badań kosmicznych, ponieważ może ono być efektywnym środkiem przeciwdziałania i zapobiegania urazom spowodowanym przez zmniejszoną grawitację lub jej brak.


Urządzenie „Delos”: nauka i innowacja

 

Delos4DAD – Pomocniczy pulpit „Delos”*
Przyrząd do pomiaru „strategii zapobiegawczej”.
Drążek czujnika podczerwieni w rzeczywistości zapewnia potencjalny punkt wsparcia, rejestrujący styczność z rękoma. Monitor i powierzchnia klawiatury, a także „drążek czujnika”, wszystkie z regulowaną wysokością, są natychmiast dostosowywane do pacjentów i operatorów o różnych charakterystykach morfologicznych, a także do różnych potrzeb funkcjonalnych testowania i/lub treningu/rehabilitacji.

* DAD pozwala nawet osobom o niskich stopniach zdolności motorycznych, w podeszłym wieku i  mającym problemy motoryczne, na szybkie i spontaniczne osiągnięcie całkowitej autonomii w kontrolowaniu sytuacji dużej niestabilności.

 DPB – Posturowa ławka „DELOS” pozwala na przeprowadzanie testów i specyficznego treningu „ z osadzeniem na DEB i DMW” w celu monitorowania i troficzno-funkcjonalnej reaktywacji mięśni stabilizujących kręgosłup, brzuch oraz staw łopatkowo-piersiowy. Pionowo regulowana powierzchnia podparcia pozwala na poprawne usytuowanie płyty do pracy tak, aby stopy nie miały kontaktu z podłożem.

Delos5* Dla komputerów osobistych zaleca się zastosowanie, co najmniej 6 portów USB, a dla notebooków, co najmniej 4 portów USB


DEB 2 – Płyta równowagi 2 „Delos”

Druga generacja pierwszej elektronicznej kołyszącej się płyty

 

Pic1 (1)

 

Delos6

 

DVC – Pionowy sterownik „Delos”
Czytnik postawy, który dokonuje pomiaru poziomów stabilności pacjenta w warunkach statycznych, dynamicznych, na jednej stopie, na dwóch stopach i w pozycji siedzącej. Zapisuje i wizualizuje ruchy w rzeczywistym czasie na płaszczyznach przednich i strzałkowych w stosunku do osi pionowych.

Delos7

DVC może być umieszczony na tułowiu, na głowie (kark lub czoło: n. p.. test „Fukuda-Alpini) lub na innej części ciała (kolano, udo, ramię, przedramię, odcinek lędźwiowo-krzyżowy).

Delos8

Powierzchnie kołyszące się o zmiennym promieniu umożliwiają zaproponowanie różnych stopni braku stabilności i selektywną aktywizację strategii posturowych.

Delos9


URZĄDZENIE FIRMY „DELOS” DO OCENY, TRENINGU I REHABILITACJI PROPRIOCEPCJI POSTAWY CIAŁA 5.0:

testy i protokoły robocze

Łatwe, szybkie i rzetelne testy
Dokonują one pomiaru strategii stabilności całej postawy/odcinka postawy i entropii.
Badają one wpływ informacji proprioceptywnych, wizualnych i przedsionkowych na postawę oraz na wydajność i bezpieczeństwo ruchów antygrawitacyjnych, począwszy od ruchów najprostszych do tych najbardziej złożonych wykonywanych przez sportowców. Wszystkie testy mogą być przeprowadzane z użyciem kontrolerów DVC, monitorujących stabilność segmentalną i międzysegmentalną, ustawionych w tym samym czasie na różnych segmentach ciała (kolana, miednica, mostek, głowa, ramiona).

Test statyczny „Riva” (na jednej stopie)
Ocenia on strategię proprioreceptywną, zależność wizualną i ryzyko upadku. Bez względu na stopień motoryki, ten test jest niezbędny.
Czas trwania: 2 minuty.


Test zaniku proprioceptywnego „Riva”
Wynika on z testu statycznego i ocenia zanik proprioceptywny.
Jest bardzo ważny dla sportowców do zweryfikowania wytrzymałości systemu kontrolnego oraz do zapobiegania kontuzjom. Trwa on przynajmniej 50 sekund i może zostać przeprowadzony „na boisku” przed zawodami lub sesją treningową lub po nich.

Test dynamiczny „Riva” (na jednej stopie)
Test ten ocenia stabilność postawy na jednej stopie. Wyznacza entropię (zaburzenie w kontrolowaniu ruchu) i strategię wizualno-proprioceptywną. Formuje on podstawy do proprioceptywnego przeprogramowania wysokiej częstotliwości.
Czas trwania: 7 minut.

Test stabilometryczny
Ten test ocenia stabilność w pozycji na dwóch stopach w różnych warunkach sensorycznych.
Czas trwania: 2 minuty 40 sekund.

Test Fukuda-Alpini
Ten test ocenia stabilność głowy i koordynację głowa–tułów podczas stąpania (potrzebne dwa sterowniki DVC).
Czas trwania: 50 sekund.

Test dynamiczny „Riva” (w pozycji siedzącej) *
Ten test ocenia stabilność funkcjonalną układu miednica–kręgosłup.
Czas trwania: 5 minut 30 sekund.

Delos12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE Delos13

Test dynamiczny „Riva”
Pierwszy wykres po lewej stronie odnosi się do sportowca z wysoką niestabilnością kostki oraz z zagrażającymi strategiami posturowymi.
Drugi i trzeci wykres wykazują jego progresywną poprawę strategii wizualno-proprioceptywnej dokonaną za pomocą przeprogramowania o wysokiej częstotliwości.

Drukowanie raportu
Test zapewnia natychmiastowe wydrukowanie raportu z automatyczną interpretacją wyników, który może być poszerzony przez dodanie osobistego komentarza lub przez wybranie komentarza dostępnego w archiwum

Delos10

                AMPLITUDA STOŻKA POSTAWY

Delos11

 

Test statyczny „Riva”
Dwa powyżej przedstawione wykresy odnoszą się do 78-letniego mężczyzny o dużym ryzyku upadku (upadł on łamiąc rzepkę dwa miesiące po wykonaniu testu).
Dwa poniżej przedstawione wykresy odnoszą się do tego samego mężczyzny sześć miesięcy później, po przeprowadzeniu proprioceptywnego przeprogramowania o wysokiej częstotliwości. Można zauważyć znaczne zmniejszenie strategii proprioceptywnej, wzrost stabilności i wyjście z obszaru ryzyka. W życiu codziennym pacjent mógł odzyskać bezpieczeństwo i spontaniczność ruchu, których nie miał przez całe lata.

Metoda „Riva”
Urządzenie „Delos” bazuje na metodzie „Riva”, a więc, na przeprogramowaniu proprioceptywnym o wysokiej częstotliwości w celu odzyskania stabilności i poprawienia efektywności ruchu zarówno u sportowców jak i w sytuacjach zaburzeń patologicznych, w których aktywność motoryczna jest w znacznej mierze utracona (spadająca poniżej limitów klasycznej fizykoterapii).

W rehabilitacji Metoda „Riva” pobudza sprawność ruchową, wykorzystując w największym stopniu „rezerwy funkcjonalne”, które znajdują się u każdego, a w szczególności u tych, których dotknęła choroba. Osoba obsługująca urządzenie może wybrać sesje robocze odbywające się automatycznie, trwające od kilku do ponad 40 minut bez potrzeby dalszej interwencji. Metoda umożliwia również personalizację istniejących protokołów roboczych lub utworzenie nowych, poczynając od 500 specyficznych protokołów i sesji roboczych, które są dostępne. Użycie DPPS i DMW umożliwia uzyskanie takich rezultatów funkcjonalnych, które w innych warunkach są nieosiągalne, zmniejszając czas potrzebny na ich osiągnięcie oraz stabilizując zmiany, do których doszło dzięki technikom manualnym.

W sporcie Metoda „Riva” pozwala sportowcowi na wyrażenie całego swojego talentu, chroniąc go przed urazami. Redukuje zaburzenia w kontroli ruchu i przeprogramowuje strategie proprioceptywne, w znacznym stopniu poprawiając jego wystąpienia i jakość ruchów technicznych bez zaburzania wymaganego automatyzmu.

Trening wytrzymałości proprioceptywnej redukuje zużycie energii i nacisku strukturalnego na struktury ciała, w tym samym czasie zwiększając ich tolerancję mechaniczną. Dzięki temu, Metoda „Riva” zmniejsza ilość skręceń, syndromów nadwyrężenia (zapalenia ścięgien, uraz mięśniowo-powięziowy pachwiny, zapalenia powięzi itp.) oraz bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa o około 70%. Poza tym, umożliwia monitorowanie zmęczenia neuro-endokrynalnego i zapobiega efektom nadmiernego trenowania.

W prewencji Metoda „Riva” zapobiegawczo uwidacznia i określa stopień ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku, włączając adekwatne prewencyjne protokoły. Co więcej, identyfikuje dwie sytuacje, które są odpowiedzialne za wystąpienie osteoporozy: niestabilność postawy i niestabilność kręgosłupa oraz
zapobiega  im.

 

WYRÓŻNIONE PRODUKTY

WANNA REHABILITACYJNA URBISNEO DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY W WYBRANYCH SALONACH.

Od pewnego czasu, naszą innowacyjną wannę mogą Państwo obejrzeć w Studiu łazienek "AWIP" w Warszawie...

Stół rehabilitacyjny PROFI 2 Plus

Stół rehabilitacyjny PROFI 2 Plus znajduje, zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjotera­pii...

WANNA URBISNEO DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY W WYBRANYCH SALONACH.

Od pewnego czasu, naszą innowacyjną wannę mogą Państwo obejrzeć w Studiu łazienek "AWIP" w Warszawie...

Wkładki ortopedyczne WS - płaskostopie poprzeczno-podłużne

Płaskostopie – typy 1. PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE – stopa płaska poprzecznie. 2. PŁASKOSTOPIE PODŁUŻNE - stopa koślawo płaska. 3...

Wyposażenie sal operacyjnych

Wyposażenie sal operacyjnych Meden-Inmed oferuje kompleksowe wyposażenie sal operacyjnych. Sale operacyjne i oddziały OIOM wyposażone "pod...

Urządzenia do fizykoterapii

Urządzenia do fizykoterapii Meden-Inmed jest czołowym producentem i dystrybutorem sprzętu do fizykoterapii. Zabiegi fizykoterapeutyczne wykorzystują do...

Stół rehabilitacyjny PROFI 4 Plus

Stół rehabilitacyjny PROFI 4 Plus znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii...

Wkładki ortopedyczne DIABETIC klasyczny - Zespół stopy cukrzycowej

Zbyt wysoki poziom cukru we krwi przy jednoczesnym braku odpowiedniej terapii jest przyczyną groźnych zmian...

Viofor JPS SYSTEM FAMILY+

Art. Nr.2014 Przenośny zestaw domowy do terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Możliwość zapisania w pamięci wybranych...

Kozetki i leżanki lekarskie

Kozetki i leżanki lekarskie Firma Meden-Inmed produkuje eleganckie i funkcjonalne leżanki (kozetki) medyczne, stosowane w gabinetach lekarskich...

Ciśnieniomierz Durashock 44

Ciśnieniomierz Durashock 44 Przeznaczony jest do intensywnego użytkowania w szpitalach, ratownictwie i ośrodkach medycznych, gdzie trwałość...

Ciśnieniomierz Maxi Stabil New 767 Ścienny

Nowa konstrukcja ciśnieniomierza zapewnia DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ na dokładność pomiaru. Duża tarcza w rozmiarze 16x16cm zapewnia czytelność...

Kardiomonitor Bistos BT-780

Kardiomonitor BT-780 wyróżnia się dużym, przejrzystym ekranem dotykowym o przekątnej 15,6˝. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów...

Viofor JPS SYSTEM FAMILY

Art. Nr.2013 Art. Nr.2013 Przenośny zestaw domowy do terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Terapia ogólnoustrojowa i miejscowa...

APARAT SKOL-AS W CODZIENNEJ PRACY TERAPEUTY

O rosnącym problemie skolioz wśród dzieci, efektach korekcji z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS oraz podejściu do...

Urządzenia do ciepłolecznictwa

Urządzenia do ciepłolecznictwa Firma Meden-Inmed projektuje i produkuje wysokiej jakości urządzenia do ciepłolecznictwa (termoterapia), m.in.: mieszalniki...

Stół do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją PROFI L Plus

Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.08.2016 r. w sprawie szczegółowych...

Urządzenia do hydroterapii

Hydroterapia Meden-Inmed oferuje profesjonalny sprzęt do hydroterapii oraz balneoterapii. To popularne wanny do hydromasażu i wanny...

Aparat KTG Kardiotokograf DUAL Bistos BT-350

ZESTAW KARDIOTOKOGRAF BT-350 Z DETEKTOREM TĘTNA PŁODU BT-220 Aparat KTG BT350 Kardiotokograf 7” kolorowy wyświetlacz TFT...

Scolioscan 3D

[❗] PIERWSZE URZĄDZENIE W POLSCE ?? [❗] Scolioscan 3D jest pierwszym na świecie systemem oceny skoliozy z wykorzystaniem...

Viofor JPS System Family+ Travel

Art. Nr.2018 Zestaw przenośny przystosowany do zabiegów w podróży. Doposażony w przyłącze do gniazda zapalniczki samochodowej...

Urządzenia do rehabilitacji neurologicznej

Sprzęt do rehabilitacji neurologicznej Meden-Inmed produkuje i dystrybuuje nowoczesny sprzęt, pozwalający na profesjonalną rehabilitację neurologiczną pacjentów...

Arteriograph24™

INNOWACYJNY HOLTER DO DIAGNOSTYKI STANU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH Unikalna technologia pozwala na pomiary zarówno podstawowych parametrów jak...

Urządzenia do terapii Tecar

Aparaty Tecar Terapia Tecar Winback wykorzystuje energię fal radiowych związaną z promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym przez prąd...