ERES MEDICAL - Aparaty do terapii falą uderzeniową

Terapia falami uderzeniowymi to nieinwazyjny sposób leczenia, polegający na wytwarzaniu serii niskoenergetycznych pulsacji fal akustycznych przez aparat do terapii falą uderzeniową, które są stosowane bezpośrednio w miejscu urazu, przenikając przy użyciu żelu przez skórę pacjenta.

Koncepcja i technologia zrodziła się z odkrycia, że skupiona fala dźwiękowa jest w stanie rozkładać kamienie żółciowe. Wygenerowane fale uderzeniowe potwierdziły swoją skuteczność w wielu badaniach naukowych, dotyczących leczenia chorób przewlekłych.

Terapia falami uderzeniowymi jest leczeniem długotrwałych urazów lub bólu spowodowanego chorobą. Nie potrzeba do tego żądnych środków przeciwbólowych – celem terapii jest wywołanie w organizmie naturalnego procesu gojenia. Wiele osób deklaruje zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę sprawności ruchowej już po pierwszym zabiegu.

Więcej informacji na www.eresmedical.com.pl