ELECPOL - Aparaty do fizykoterapii produkowanych przez firmę Zimmer MedizinSystem

ELECPOL Sp. z o.o.
  • Łużycka 34A
  • 61-614 Poznań / Poland
  • +48 61 825-60-50 / +48 61 825-60-60

W trakcie tegorocznych targów sygnalizujemy rozszerzenie oferty aparatów  do fizykoterapii  produkowanych przez firmę Zimmer MedizinSysteme.

Do znanej i cenionej gamy urządzeń do elektroterapii, ultradźwięków, fali uderzeniowej , krioterapii, itd. dołączają nowe urządzenia do laseroterapii wysokoenergetycznej i stymulacji elektromagnetycznej.

Znany dotychczas laser wysokoenergetyczny Opton Pro, został rozbudowany do trzech wersji o mocach 10, 15 i 25 Wat.  Podstawowe długości fal, które wykorzystywane są przez te lasery to 810 i 980 nm, uzupełnione zostały w wersjach 15 i 25 wat, o długość 1064 nm. Lasery i ich oprogramowanie zyskało nową szatę graficzną.

Drugim urządzeniem, wzbogacającym ofertę urządzeń oddziałujących polem elektromagnetycznym, jest aparat emField do stymulacji elektromagnetycznej.

Staramy się jak było to dotychczas, zapewnić kompleksową ofertę na urządzenia do  rehabilitacji. Proponujemy Państwu urządzenia do hydroterapii, stoły do masażu  i rehabilitacji, urządzenia do kinezyterapii i szereg urządzeń do fizykoterapii.

Poza urządzeniami naszych głównych partnerów, firm Unbescheiden i  Zimmer Medizinsysteme, oferujemy szereg urządzeń innych  producentów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Działamy już prawie 30 lat, oferując Państwu najwyższej jakości, nowoczesne urządzenia. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Nasze dane na stronie "elecpol.pl"